Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng 1/3 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng 1/3 đầu từ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB, model:  HTS545032B9 vào ngày 07/06/2016. Nguyên nhân ổ cứng có 3 đầu từ thì bị hỏng mất 1 đầu từ. sau khi phục hồi thành công dữ liệu đã được trả lại cho anh Hùng – 0988071888

Phục hồi dữ liệu HTS545032B9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *