Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng 1/4 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

ổ cứng mang tới không nhận, nguyên nhân do ổ cứng bị hỏng ¼ đầu từ, bề mặt đĩa kém, khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi dung lượng 500Gb, Model:  HTS545050 cho Chị Ngọc – 0963011971. Ngày 29/03/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu HTS545050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *