Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng 1/4 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS725050A9A360. Theo mô tả của khách hàng ổ cứng bị lỗi khi đang chạy Recovery. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng 1/4 đầu từ. Ngày 07/03/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi. Dữ liệu được bàn giao lại cho anh Khách hàng – O913353xxx.

Phục hồi dữ liệu HTS725050A9A360

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *