Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng cơ không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng cơ không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng cơ không nhận
Rate this post

Ngày 23/5/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Điều_0936389818. Ổ cứng Laptop Hitachi 80Gb hỏng cơ không nhận.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *