Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi hỏng đầu từ
Rate this post

Anh Luận – 0912819756 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi Model: HTS5475A9_750 vào ngày 26/05/2016. Nguyên nhân do ổ cứng ¼ đầu từ, khách hàng yêu cầu lấy ¾ đầu từ. Đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng sau khi phục hồi thành công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *