Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi không nhận
Rate this post

Bàn giao dữ liệu sau khi phục hồi thành công cho anh Lợi – 0965271666. Ngày 19/05/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS547550A9. Ổ cứng có hiện tượng lỗi không nhận. Nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ.

Phục hồi dữ liệu HTS547550A9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *