Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop mất dữ liệu
Rate this post

Anh Cường – 0902293879 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop 320Gb bị mất dữ liệu do virus, khách hàng đã chạy phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Ngày 21/03/2016 bàn giao lại dữ liệu cho khách

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *