Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu
Rate this post

Ổ cứng laptop Hitachi 500GB model: HTS725050A9A3 được anh Lâm – 0904752122 mang tới trong tình trạng mất dữ liệu trong quá trình chạy Recovery thao tác nhầm. qua kiểm tra ổ còn bị bad sector. Ngày 05/03/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi. Đã bàn giao dữ liệu.

Phục hồi dữ liệu 5.3.06.HTS725050A9A3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *