Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050A7 vào ngày 09/06/2016. Ổ cứng mất dữ liệu do khách hàng chạy Reset (windows 10). Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Giang – 0912610069

Phục hồi dữ liệu HTS545050A7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *