Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi xóa nhầm dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi xóa nhầm dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi xóa nhầm dữ liệu
Rate this post

Ngày 19/04/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh An_ 0987498791. Ổ cứng máy tính Hitachi 2Tb xóa nhầm dữ liệu. Toàn bộ đữ liệu đã được phục hồi

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *