Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi xóa nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi xóa nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi xóa nhầm mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 16/03/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi xóa nhầm mất dữ liệu cho Chị Ánh_0903237834. Ổ cứng Model: HTS7250_320 A9. Ổ Hitachi 320G xóa nhầm mất dữ liệu.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *