Phục hồi dữ liệu ổ cứng không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng không nhận
Rate this post

Anh Hòa (Thái Nguyên) – 0976992442 gửi ổ xuống yêu cầu kiểm tra và phục hồi dữ liệu ổ cứng do không nhận. Ổ cứng Model: DB35.4_250GB. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu cho khách hàng vào ngày 06/05/2016

Phục hồi dữ liệu ổ cứng không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *