Phục hồi dữ liệu ổ cứng Kingston 120GB Bad Sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Kingston 120GB Bad Sector
Rate this post

– Ngày 6/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Kingston 120GB cho anh Tú (O986881314). Tình trạng ổ lỗi Bad sector. Dữ liệu được khôi phục hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Kingston 120GB Bad Sector

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *