Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 320GB bị format nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 320GB bị format nhầm
5 (100%) 1 vote

Ngày 5-10-2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Hoàng SĐT O9738xx889. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb model: HTS723232A7A364 của anh Hoàng bị mất dữ liệu do format nhầm, và đã ghi đè dữ liệu. Dữ liệu của anh Hoàng được phục hồi sau 1 ngày.

6881 ổ cứng laptop Hitachi 320GB bị format nhầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *