Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bị Bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bị Bad nặng
Rate this post

Ngày 26/04/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi cho anh Phiên_0972254130. Ổ cứng máy tính laptop Hitachi 500Gb bị Bad nặng, chạy recover mất dữ liệu. Đã can thiệp phần mềm không thành công. Dữ liệu được phục hồi sau 01 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *