Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500GB

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500GB
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500GB model: ST500LT012 cho anh Cường (o983609253) ngày 6/7/2016. Ổ cứng có hiện tượng cắm vào máy tính bị treo. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng Bad sector nặng. Kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *