Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate chết cơ
Rate this post

Ngày 27/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate cho anh Trung_0979686001. Ổ cứng laptop Seagate 250Gb chết cơ, đã can thiệp không thành công

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *