Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop seagate mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop seagate mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 27/06/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop seagate cho anh Linh – 0904833863. Ổ cứng laptop seagate 500Gb (Model: ST9500423AS) mất dữ liệu. Dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *