Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate treo máy

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate treo máy
Rate this post

anh Quang Anh – 0902225494 mang ổ cứng 500GB model: ST9500325AS tới yêu cầu kiểm tra và phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate. Tình trạng không nhận kết nối vào máy tính bị treo. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ bị hỏng ¼ đầu từ. Sau 48h chúng tôi đã bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 21/04/2016.

Phục hồi dữ liệu ST9500325AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *