Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Laptop Western 320GB mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Laptop Western 320GB mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Laptop Western 320GB mất dữ liệu
5 (100%) 2 votes

– Ngày 31/7/2017 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng là chị Diễm (O989052772).Nguyên nhân Ổ cứng laptop Western 320Gb mất dữ liệu. Kỹ thuật cuudulieuhdd.com đã recover thành công toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho chị Diễm ngay trong ngày.

 

Phục hồi dữ liệu-Western-320GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *