Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW cho chị Ly (o962791991) ngày 25/6/2016. Tình trạng ổ cứng bị trong tình trạng chết cơ, đã tháo cơ để can thiệp. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu WD5000LMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *