Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western hỏng đầu từ
Rate this post

Ngày 10/07/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western cho anh Tài – 0914098986. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) hỏng đầu từ. Dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *