Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western hỏng
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western model: WD5000LPVX vào ngày 03/06/2016. Tình trạng ổ cứng mang tới bị hỏng đầu từ do khách hàng đánh rơi máy. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao dữ liệu cho anh Thuật – 0904787504.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng WD5000LPVX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *