Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western mất dữ liệu
Rate this post

Ổ cứng 500GB model: WD5000BPVT được khách hàng mang tới trong tình trạng mất dữ liệu trên phân vùng C:\ do khách hàng cài win. Ngày 09/04/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western. Công ty chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Cường – 0917783783

phục hồi dữ liệu WD5000BPVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *