Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western hỏng
Rate this post

Ổ cứng 320GB model: WD3200AAKX được mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western  vào ngày 26/04/2016. Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Nguyên – 0978221785

Phục hồi dữ liệu WD3200AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *