Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy Mac format nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy Mac format nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy Mac format nhầm
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy Mac vào ngày 09/06/2016. Tình trạng ổ cứng mang tới đòi format, khách hàng đã format nhầm phân vùng E:\. Toàn bộ dữ liệu đã hoàn trả lại cho anh Hiếu – 0983912800

Check Also

ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *