Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy Mac format nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy Mac format nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy Mac format nhầm
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy Mac vào ngày 09/06/2016. Tình trạng ổ cứng mang tới đòi format, khách hàng đã format nhầm phân vùng E:\. Toàn bộ dữ liệu đã hoàn trả lại cho anh Hiếu – 0983912800

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *