Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính Samsung

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính Samsung
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính Samsung bị mất dữ liệu do update từ windows 8 lên windows 10 nên toàn bộ dữ liệu ngoài desktop bị mất. Ngày 23/04/2016 chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại dữ liệu cho chị Huế – 0988156327.

Phục hồi dữ liệu may tinh samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *