Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC HD161HJ không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC HD161HJ không nhận
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Samsung 160GB model: HD161HJ vào ngày 02/06/2016. Tình trạng ổ cứng không nhận. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị ngập nước. Sau khi phục hồi 100% dữ liệu đã được bàn giao lại cho anh Phương – 0936393331.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng HD161HJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *