Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Samsung 40Gb do chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Samsung 40Gb do chết cơ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Samsung 40Gb, Model: SP0411N vào ngày 18/6/2016. Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Huy – 0902196363

4978-Huy-Samsung-40Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *