Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Samsung không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Samsung không nhận
Rate this post

Anh Phong – 0976276396 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Samsung không nhận. Nguyên nhân do mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch. Ngày 06/05/2016 đã bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng từ ổ cứng Model: HD161GJ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Samsung không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *