Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 120Gb bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 120Gb bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 25-9-2017 phục hồi dữ liệu cho anh Dũng SĐT O9452xx588. Ổ cứng Samsung 120GB model: SP1203N chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Dũng.

6817 ổ cứng Samsung 120Gb bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *