Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ
5 (100%) 4 votes

Ngày 10/8/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng ở Hải Phòng là anh Ngũ  (O913285168). Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ được anh mang đến trong tình trạng bị chết cơ. Chúng tôi đã recover toàn bộ dữ liệu cho anh Ngũ ngay sau đó.

Phục hồi dữ liệu-samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *