Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 20/6/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Thương ở Thanh Hóa ( O974784905). Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Nguyên nhân Ổ cứng của anh bị kiến chui chết cơ.  Cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã cứu toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Lấy dữ liệu -Samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *