Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 20/6/2017 Phục hồi dữ liệu cho anh Thương ở Thanh Hóa ( O974784905). Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ.Nguyên nhân Ổ cứng của anh bị kiến chui chết cơ.  Cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã cứu toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Lấy dữ liệu -Samsung

Check Also

7068 ổ cứng Seagate 250Gb bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 21-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *