Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB cháy nổ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB cháy nổ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ cho anh Nam (o979406355) ngày 4/7/2016. Ổ cứng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định mạch cháy nổ, cơ lạch cạch. Dữ liệu được phục hồi thành công vàn bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu HD161GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *