Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: SP1604N cho anh Dũng (O906698899) ngày 7/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ, đã mổ cơ can thiệp nhưng không thành công. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu SP1604N

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *