Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 19/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD160JJ cho anh Quyền (O977274826). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân ổ chết cơ. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *