Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 12/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161HJ cho anh Hiệu (O979302345). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại tất cả dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *