Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 5/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ cho chị Ninh (O906118589). Ổ không nhận. Do chết cơ, đĩa nhiều vết xước. Dữ liệu được lấy lại 100% và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *