Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 30/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD252HJ cho khách hàng(O985259116). Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *