Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ
Rate this post

–  Ngày 09/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ cho anh Vinh(O977939355). Tình trạng ổ không nhận do chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *