Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ
Rate this post

Ngày 26/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ cho anh Đèo (O1657525526). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *