Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 18/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hòa (O982913470). Ổ cứng máy bàn Samsung 250GB model: HD253GJ. Nguyên nhân ổ cứng của anh hỏng đầu từ. Data được cuudulieuhdd.com phục hồi và bàn giao cho anh Hòa sau 2 ngày.

Phục hồi dữ liệu samsung 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *