Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB Bad nặng, lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB Bad nặng, lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 02/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB model: HM320HJ cho anh Mạnh(o984666905).  Nguyên nhân Bad nặng và lỗi 1/2 đầu từ. Tất cả dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *