Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bị chết cơ
Rate this post

– Ngày 18/4/2017 phục hồi data hard disk cho anh Dũng (O961146479). Ổ cứng Hãng Samsung 320GB model: HD322HJ bị chết cơ. Data được cứu dữ liệu ổ cứng 137 Nguyễn Ngọc Vũ recover sau 1 ngày và bàn giao lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu HD322HJ

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *