Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bị chết cơ
Rate this post

Ngày 18/4/2017 phục hồi data hard disk cho anh Dũng (O961146479). Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322HJ bị chết cơ. Data được chúng tôi recover sau 1 ngày và bàn giao lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu HD322HJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *