Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 26/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB model: HM320II cho anh Cảnh (O986213446). Tình trạng ổ không hoạt động. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân ổ chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *