Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 6/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB model: HD322HJ cho anh Trung (o914723668).  Tình trạng ổ cứng không hoạt động. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng chết cơ. Tất cả dữ liệu đã được lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *