Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 7/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB model: HM320II cho anh Tú (O978348230). Ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *