Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB kiến chui

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB kiến chui

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB kiến chui
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng  Samsung 320GB model: HD322GJ cho khách hàng ở Bắc Giang (o906178098) ngày 1/7/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng bị chết cơ do kiến chui. Toàn bộ dữu liệu của khách hàng được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu HD322GJ

 

Check Also

6806 ổ cứng Western 160GB bị hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *