Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 26/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB model: SP0411N cho anh Hiến(O979950189). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *