Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb bad sector
Rate this post

Hiện tượng ổ cứng nhìn thấy dữ liệu nhưng không truy xuất được. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector. Ngày 12/04/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cứng Samsung 500GB model: HM502JX cho anh Kim Sichan – 01645507366. Đã bàn giao dữ liệu.

Phục hồi dữ liệu HM502JX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *